CanAm giới thiệu các giải pháp tái triển khai tập trung vào nhà đầu tư

Tái triển khai vốn EB-5 chắc chắn đã trở thành một trong những mối quan tâm chính của cả các nhà đầu tư EB-5 hiện tại và tiềm năng. Bài viết của CanAm, Tái sử dụng vốn EB-5: nhà đầu tư là ưu tiên hàng đầu! đã giải thích lý do tại sao cần phải tái triển khai vốn EB-5 và mô tả các yêu cầu hiện tại. Để bổ sung cho phần giới thiệu này, CanAm hân hạnh giới thiệu các giải pháp tái triển khai vốn EB-5 của mình và trình bày các sự chọn mà CanAm cung cấp cho các nhà đầu tư EB-5.

Khi các nhà đầu tư lần đầu tiên lựa chọn đầu tư EB-5 và nộp Đơn thỉnh nguyện I-526, hầu hết tập trung vào khả năng hoàn thành của dự án EB-5và tạo ra số lượng công việc cần thiết. Đối với các nhà đầu tư EB-5 mà dự án đã tạo ra đủ số lượng công việc cần thiết và hoàn trả khoản vay EB-5, nếu họ đang ở trong hàng chờ được cấp thị thực và phải tái triển khai vốn EB-5 để duy trì khoản đầu tư của mình ở tình trạng “rủi ro” cho đến khi được phép nộp đơn thỉnh nguyện I-829 thì hiện tại họ đã có thêm một số sự lựa chọn khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai mối quan tâm hàng đầu trong tâm trí họ là:

  • Làm cách nào để biết rằng khoản đầu tư tái triển khai sẽ tuân thủ các yêu cầu của USCIS, để không gây nguy hiểm cho Đơn I-829 của tôi?
  • Làm cách nào để đảm bảo vốn của tôi được bảo toàn cho đến khi tôi đủ điều kiện để được hoàn trả?

Với Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ là các nước hiện đang bị tồn đọng thị thực EB-5 với các thời hạn khác nhau, cùng một số quốc gia khác dự kiến ​​sẽ bị chiếu khán thụt lùi trước khi kết thúc năm tài chính liên bang hiện tại, trong bất kỳ thỏa thuận đối tác hữu hạn EB-5 nào, mỗi nhà đầu tư đều có một khung thời gian tái triển khai, nhu cầu thanh khoản và mức độ chấp nhận rủi ro độc nhất. Vì lý do đó, không có ý nghĩa gì nếu một Trung tâm vùng chỉ cung cấp một tùy chọn tái triển khai mà có thể phù hợp với tất cả các nhà đầu tư của mình. Đó là lý do tại sao các giải pháp tái triển khai của CanAm tìm cách tạo ra nhiều sự lựa chọn nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của các nhà đầu tư.

Làm cách nào để biết rằng khoản đầu tư tái triển khai sẽ tuân thủ các yêu cầu của USCIS, để không gây nguy hiểm cho Đơn I-829 của tôi?

Mặc dù Sổ tay Chính sách của USCIS hiện tại đang đưa ra một số hướng dẫn ít ỏi về các loại hình đầu tư sẽ đáp ứng các tiêu chí của cơ quan này về việc tái triển khai, nhưng nó cũng đề cập đến hai ví dụ cụ thể về đầu tư tái triển khai được chấp nhận – cụ thể là tái triển khai vào một dự án xây dựng khác hoặc trái phiếu đô thị phát hành mới, chẳng hạn như cho chi tiêu cơ sở hạ tầng. Mặc dù cộng đồng các bên liên quan đến EB-5 hiện đang kêu gọi USCIS xác nhận rằng quy mô của các hình thức tái triển khai được cho phép rộng hơn hai ví dụ này (ví dụ: bao gồm bất kỳ khoản đầu tư nào vào chứng khoán có thể bán được) nhưng USCIS vẫn chưa làm điều đó. Do đó, tại thời điểm hiện tại, CanAm đã quyết định rằng các tùy chọn tái triển khai hiện tại của mình sẽ như sau, tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của thị trường:

  • Trái phiếu đô thị cho chi tiêu liên quan đến cơ sở hạ tầng;
  • Các khoản vay thứ cấp cho các nhà phát triển bất động sản đủ điều kiện; và / hoặc
  • Đầu tư vốn cổ phần ưu đãi dài hạn vào các dự án bất động sản

Mặc dù điều quan trọng là phải hiểu rõ loại đầu tư nào sẽ đáp ứng các yêu cầu tái triển khai của USCIS, nhưng điều quan trọng không kém là phải biết những gì USCIS không yêu cầu. Trong cộng đồng EB-5, đã có rất nhiều tranh luận về việc liệu số tiền của các nhà đầu tư có phải tái triển khai vào một dự án EB-5 khác để đáp ứng các yêu cầu của USCIS hay không. Trên thực tế, USCIS không yêu cầu vốn hoàn trả được triển khai vào một dự án EB-5 khác và trong bất kỳ trường hợp nào, CanAm cũng sẽ không giới thiệu các dự án EB-5 cho các nhà đầu tư của mình dưới dạng đầu tư tái triển khai. Theo CanAm, các nhà đầu tư của chúng tôi mà dự án EB-5 của họ đã đáp ứng yêu cầu tạo việc làm nhưng cần tái triển khai vốn nên được giới thiệu với các dự án đầu tư thị trường mang lại lợi nhuận cao nhưng ít rủi ro hơn so với đầu tư EB-5 ban đầu của họ.

Giới thiệu Giải pháp tái triển khai EB-5 của CanAm: Cách tiếp cận đặt nhà đầu tư lên hàng đầu

CanAm nhận ra rằng quyết định tái triển khai là một quyết định quan trọng. Triết lý của CanAm, trong suốt hơn 30 năm lịch sử xây dựng và xúc tiến các khoản đầu tư liên quan đến nhập cư luôn giữ nguyên: đảm bảo rằng các nhà đầu tư hoàn thành mục tiêu nhập cư và bảo toàn các khoản vốn đầu tư của họ. Vị thế của CanAm trong hơn 15 năm tài trợ cho các dự án EB-5 thể hiện rõ cam kết của chúng tôi trong việc duy trì các điều khoản cho vay EB-5 hợp lý và ngày đáo hạn có thể dự đoán mà không khóa chân các nhà đầu tư vào các cam kết dài hạn hơn và / hoặc gia hạn nhiều năm với rủi ro cao hơn và cũng không có xu hướng ưu ái đơn vị phát triển hơn.

Chính tư duy “đặt nhà đầu tư lên hàng đầu” này đã dẫn dắt cách tiếp cận của CanAm trong việc phát triển chiến lược tái triển khai, không giới hạn ở một tùy chọn tái triển khai duy nhất cho tất cả các nhà đầu tư của mình, nhưng thay vào đó, mang đến các tùy chọn đầu tư khác nhau phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư cụ thể, phụ thuộc vào thời lượng của các giai đoạn tái triển khai tương ứng, nhu cầu thanh khoản, lợi nhuận vốn mong muốn và khả năng chịu rủi ro của họ.

Trái phiếu đô thị

Trái phiếu đô thị được phát hành bởi chính quyền địa phương, vùng lãnh thổ, hoặc các cơ quan trực thuộc. Chúng thường được sử dụng để tài trợ cho các dự án công cộng, bao gồm trường học, sân bay, đường, tiện ích, và sửa chữa cơ sở hạ tầng khác. Doanh thu được tạo ra từ trái phiếu đô thị thường được miễn thuế liên bang. Trái phiếu đô thị thường mang lại lợi suất thấp hơn so với đầu tư bất động sản truyền thống; tuy nhiên, chúng cũng có xu hướng kéo theo ít rủi ro kinh tế hơn và thường có tính thanh khoản cao hơn vì chúng có thể dễ dàng bán cho các nhà đầu tư trên thị trường thứ cấp.

Ai có thể chọn trái phiếu đô thị làm tùy chọn triển khai EB-5?

Các nhà đầu tư tìm kiếm rủi ro thấp và những người sẵn sàng chấp nhận lợi nhuận tương đối thấp hơn để đổi lấy việc có thể thanh lý ngay sau khi đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập cư. Tùy chọn này thường phù hợp với các nhà đầu tư chỉ cần tái triển khai trong một khoảng thời gian ngắn, có thể dưới 2 năm.

Các khoản vay thứ cấp cho các nhà phát triển bất động sản đủ điều kiện

Giải pháp tái triển khai của CanAm kỳ vọng ​​sẽ mang đến cơ hội đầu tư vào các khoản vay thứ cấp cho các nhà phát triển bất động sản đủ điều kiện tìm kiếm nguồn vốn ngắn hạn đến trung hạn (khoảng 3-5 năm) ngoài khoản vay cao cấp và vốn chủ sở hữu của họ. Trong cơ cấu tài chính phát triển bất động sản, khoản vay thứ cấp phụ thuộc vào khoản vay xây dựng cao cấp theo thứ tự ưu tiên thanh toán (nghĩa là, khi nhà phát triển thanh toán xong chi phí hoạt động và nợ cao cấp, doanh thu phải dùng để trả khoản vay thứ cấp trước khi các nhà đầu tư cổ phần có thể nhận bất kỳ khoản chia lợi nhuận nào.

Ai có thể chọn khoản vay thứ cấp làm tùy chọn tái triển khai EB-5 của họ?

Các khoản vay thứ cấp có thể là lựa chọn tái triển khai phù hợp cho các nhà đầu tư đang phải đối mặt với thời gian tái triển khai trung-dài hạn và có khả năng chịu rủi ro vừa phải. Những lợi thế chính của việc đầu tư vào các khoản vay thứ cấp là việc đầu tư có thể tạo ra lãi tiền mặt định kỳ trong suốt thời hạn đầu tư, có thời hạn cố định và khoản tiền đầu tư thường được bảo đảm bằng ưu tiên vốn chủ sở hữu trong một pháp nhân có mục đích cụ thể là chủ sở hữu dự án đó.

Đầu tư bất động sản sở hữu ưu tiên (PERE)

Phần lớn các khoản đầu tư PERE là vào các tài sản bất động sản thương mại – văn phòng, khu công nghiệp, bán lẻ, đa gia đình và các tài sản chuyên biệt như khách sạn. Tùy thuộc vào loại tài sản và chiến lược đầu tư, các dự án PERE có thể tạo ra lợi nhuận hấp dẫn; tuy nhiên, tỷ lệ lợi nhuận cao đi kèm với rủi ro vốn có. Các khoản đầu tư PERE nói chung đòi hỏi một cam kết vốn dài hạn (5 – 7 năm) với rất ít thanh khoản trong suốt thời hạn đầu tư. Các nhà đầu tư phải chấp nhận mức độ không thanh khoản của tài sản như một sự đánh đổi cho lợi nhuận cao hơn dự kiến. Mặc dù có thể có các khoản chia tiền mặt nhỏ trong giai đoạn đầu tư khi dự án đi vào hoạt động, tiền gốc đầu tư cộng với phần lớn lợi nhuận sẽ được phân phối cho các nhà đầu tư khi thoái vốn đầu tư, thường là thông qua bán hoặc tái cấp vốn tài sản. Các dự án PERE của CanAm mang đến lợi nhuận hấp dẫn được điều chỉnh theo rủi ro, tập trung vào những vùng địa lý và tài sản mà CanAm có lợi thế về thông tin, hoạt động và các lợi thế cạnh tranh khác.

Ai nên chọn bất động sản sở hữu ưu tiên làm tùy chọn tái triển khai vốn EB-5?

Đầu tư PERE có thể là lựa chọn tái triển khai phù hợp cho các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao hơn và / hoặc cần tái triển khai trong hơn 5 năm và không cần thanh khoản. Công cụ này có thể phục vụ các nhà đầu tư muốn đầu tư thêm vốn EB-5 của họ để tạo thêm thu nhập tại Hoa Kỳ. Đầu tư PERE đóng một vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư của các nhà đầu tư bằng cách đa dạng hóa, giảm sự biến động và có khả năng mang lại lợi nhuận sau thuế cao hơn.

Là một trung tâm vùng hàng đầu, CanAm đã phát triển một nền tảng tái triển khai EB-5 tập trung vào các nhà đầu tư, ưu tiên cho nhu cầu và mục tiêu tài chính và nhập cư cụ thể của từng nhà đầu tư. CanAm nhận ra rằng mỗi nhà đầu tư có các mục tiêu khác nhau về khung thời gian tái triển khai, lợi nhuận kỳ vọng và khả năng chấp nhận rủi ro – và cuối cùng, đó phải là quyết định của nhà đầu tư. CanAm dự kiến ​​sẽ mang đến 2-3 tùy chọn đầu tư cho mỗi nhà đầu tư cần tái triển khai vốn và sẽ yêu cầu mỗi nhà đầu tư lựa chọn một trong các tùy chọn đầu tư tái triển khai được giới thiệu. Và đối với những nhà đầu tư quyết định rằng họ không còn muốn theo đuổi thẻ xanh nữa, CanAm sẽ mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội rút hồ sơ và nhận hoàn trả vốn.

“CanAm Enterprises luôn đặt các nhà đầu tư lên hàng đầu và triết lý này cũng áp dụng cho phương pháp tái triển khai của chúng tôi. CanAm sẽ luôn cung cấp các tùy chọn tái triển khai tuân thủ các yêu cầu của USCIS, và bảo toàn vốn tái triển khai cao nhất có thể”, theo ông Tom Rosenfeld, Chủ tịch & CEO của CanAm Enterprises.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trong bài viết này là thông tin có tính chất chung và không đề cập đến hoàn cảnh của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức cụ thể nào. Không có gì trong bài viết này tạo thành một tư vấn chuyên môn, pháp lý, đầu tư và / hoặc tài chính, cũng như không có bất kỳ thông tin nào ở đây cấu thành một tuyên bố toàn diện hoặc đầy đủ về các vấn đề được thảo luận hoặc pháp luật liên quan.

Về CanAm Enterprises

Với 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm nguồn cung ứng, thực hiện thẩm định và thúc đẩy đầu tư liên quan đến nhập cư vào Hoa Kỳ cũng như Canada, CanAm đã gặt hái được rất nhiều thành công và được biết đến là tổ chức có uy tín và đáng tin cậy. CanAm đã tài trợ cho hơn 60 dự án đồng thời huy động được nguồn vốn EB-5 với số tiền hơn 3 tỷ USD. Cho đến nay, các công ty hợp danh do CanAm tài trợ đã được hoàn vốn trên 2,15 tỷ USD từ nguồn vốn EB-5 của hơn 4,300 gia đình nhà đầu tư. CanAm điều hành độc quyền bảy trung tâm vùng do USCIS chỉ định tại Thành phố Philadelphia, Khối thịnh vượng chung Pennsylvania, các vùng đô thị New York và New Jersey cũng như các tiểu bang California, Hawaii, Florida và Texas. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.canamenterprises.com.

Connect With Us About Your EB-5 Visa

CanAm Enterprises will guide you through every step of the process with a proven track record of success.

CONTACT US