Chuyên gia CamAm: ‘Nên thẩm định kỹ khi tái đầu tư EB-5’

interview-bart-suchomski-vietnam
Theo ông Bart Suchomski nhà đầu tư cần thận trọng khi đứng trước các lựa chọn tái triển khai vốn EB-5.

Ông Bart Suchomski – Phó chủ tịch phụ trách các hoạt động ở nước ngoài của CanAm tại Đông Nam Á, chịu trách nhiệm giới thiệu các cơ hội đầu tư mới của CanAm và hỗ trợ các hoạt động phát triển kinh doanh tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo ông Việt Nam đang nằm trong 3 thị trường đầu tư EB-5 hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, do đó việc tái triển khai vốn EB-5 đã trở thành mối quan tâm lớn đối với các nhà đầu tư.

– Tái triển khai vốn EB-5 là gì thưa ông?

– Tái sử dụng vốn EB-5 là tái đầu tư toàn bộ hoặc một phần vốn sau khi hoàn trả hoặc xử lý khoản đầu tư EB-5 ban đầu. Theo Sổ tay chính sách của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), bất kỳ khoản vốn đầu tư nào đã được hoàn trả phải tái đầu tư hoặc tái triển khai thành một khoản đầu tư khác. Mục đích nhằm duy trì tính rủi ro đối với khoản vốn của họ, bằng cách giao cho một doanh nghiệp thương mại mới đủ điều kiện tái đầu tư, cho đến khi nộp đơn thỉnh nguyện I-829.

– Tại sao các nhà đầu tư EB-5 cần phải tái đầu tư vốn?

– Do thời gian xem xét hồ sơ kéo dài, hiện nay là từ 29-45 tháng. Dự kiến đối với các nhà đầu tư Việt Nam vừa được duyệt đơn I-526 hoặc đơn I-526 đang chờ xử lý, khoản vốn đầu tư EB-5 có thể được hoàn trả.

USCIS đưa ra yêu cầu rủi ro của số vốn. Do đó, trong suốt thời gian cư trú có điều kiện hai năm cho đến khi nộp đơn I-829, số vốn đã được hoàn trả sẽ tái triển khai để đáp ứng yêu cầu này dành cho đơn I-829.

– Nhà đầu tư nên quan tâm đến điều gì khi lựa chọn các lĩnh vực để tái đầu tư EB-5?

– Ở thời điểm nhiều nhà đầu tư lần đầu nộp đơn I-526, USCIS vẫn chưa đưa ra hướng dẫn về việc tái triển khai. Do đó, nhà đầu tư cần đặt câu hỏi, liệu đơn I-526 đã được phê duyệt có cho phép tái triển khai vốn EB-5 vào một khoản đầu tư khác hay không, hay tái triển khai như vậy có phải phê duyệt lại từ đầu.

Các tài liệu chào bán của CanAm luôn cho phép các đối tác hữu hạn của mình thực hiện đầu tư ngoài khoản đầu tư EB-5 ban đầu. Căn cứ thông qua việc mua lại chứng khoán vốn, lợi ích vốn chủ sở hữu khác, các khoản vay, bỏ phiếu của các đối tác hữu hạn. USCIS đã phê duyệt các điều khoản này và sẽ duy trì trong quá trình xem xét đơn I-526 từ các nhà đầu tư của CanAm.

Các nhà đầu tư cũng nên quan tâm tới các tùy chọn tái triển khai dự kiến của trung tâm vùng trong quan hệ đối tác EB-5 hữu hạn có các nhà đầu tư từ Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam… khi mỗi thỏa thuận đều có các điều khoản khác nhau.

 Trường hợp nhà đầu tư quan tâm đến một dự án EB-5 bên ngoài CanAm thì cần lưu ý những gì?

– Một số người cho rằng tái triển khai vào một dự án EB-5 khác sẽ an toàn hơn bởi vì đó là những nội dung được chấp thuận trong đơn I-526, nhưng USCIS không yêu cầu khoản vốn được hoàn trả của nhà đầu tư phải được tái triển khai vào một dự án EB-5 khác.

Bởi vì các dự án EB-5 phải là dự án “tạo việc làm” nên chúng có xu hướng rủi ro liên quan đến hoạt động xây dựng và nhiều rủi ro đặc trưng khác.

Các nhà đầu tư của CanAm đã tạo ra đủ số lượng công việc cần thiết với khoản đầu tư EB-5 ban đầu của họ, do đó không cần phải chịu rủi ro thêm nữa trong lần tái triển khai đầu tư. CanAm luôn nỗ lực giới thiệu các dự án đầu tư theo giá thị trường cho các nhà đầu tư có yêu cầu tái triển khai.

Các giải pháp tái triển khai của CanAm đặt ra cơ hội mang lại lợi nhuận cao nhưng ít rủi ro hơn so với đầu tư EB-5 ban đầu và vẫn đáp ứng các yêu cầu của USCIS về tái triển khai, nhằm đạt mục tiêu nhập cư cho nhà đầu tư. CanAm không quan tâm đến việc khóa vốn EB-5 trong thời gian dài không cần thiết để hưởng lợi từ việc thu phí.

Bart Suchomski
Bart Suchomski

– Nhà đầu tư EB-5 của CanAm Enterprises nhận lợi ích ra sao từ việc tái đầu tư vốn?

– Bất kỳ phương án tái triển khai nào cũng sẽ được trình bày trong một tài liệu công bố, mô tả chi tiết các cơ hội và cho phép tất cả các nhà đầu tư bỏ phiếu để tái triển khai vốn hoàn trả vào doanh nghiệp đó.

Nhà đầu tư nào đã duy trì khoản đầu tư của mình trong thời gian cư trú có điều kiện hai năm sẽ được hoàn trả vốn. Các nhà đầu tư còn lại cần tái triển khai sẽ có cơ hội lựa chọn hình thức phù hợp nhất với nhu cầu, đến khi đủ điều kiện được hoàn trả vốn.

– CanAm đảm bảo mục tiêu định cư của các nhà đầu tư EB-5 như thế nào?

– Sổ tay hướng dẫn chính sách của USCIS hiện quy định 2 lĩnh vực đầu tư tái triển khai được chấp nhận, gồmmột dự án xây dựng khác hoặc trái phiếu đô thị phát hành mới.

Các nhà đầu tư EB-5 có thể được hoàn trả vốn sau khi đơn I-829 được nộp cho USCIS. CanAm sẽ cấu trúc các tùy chọn tái triển khai có tính đến các kỳ hạn tái triển khai khác nhau của từng nhà đầu tư, giảm thiểu rủi ro một cách không cần thiết vào một khoản đầu tư dài hạn có thể kéo dài đến vài năm kể từ ngày nộp đơn I-829 của họ.

– Ông có lời khuyên gì cho các nhà đầu tư EB-5 Việt Nam?

– Cũng như bất kỳ khoản đầu tư nào, các nhà đầu tư EB-5 nên thực hiện thẩm định chuyên sâu để đánh giá sự phù hợp của các phương án tái triển khai, cụ thể là khung thời gian, mức độ rủi ro và lợi nhuận dự kiến.

About CanAm Enterprises 

CanAm Enterprises, with over three decades of experience promoting immigration-linked investments in the US and Canada, has a demonstrated track record of success. With over 60 financed projects and $3 billion in raised EB-5 investments, CanAm has earned a reputation for credibility and trust. To date, CanAm has repaid more than $2.26 billion in EB-5 capital from over 4,530 families. CanAm manages several USCIS-designated regional centers that stretch across multiple states. For more information, please visit www.canamenterprises.com.

Connect With Us About Your EB-5 Visa

CanAm Enterprises will guide you through every step of the process with a proven track record of success.

CONTACT US