Khái quát về Vốn cổ phần ưu đãi trong bất động sản thương mại

Có một số lớp tài trợ hỗ trợ tài chính trong cấu trúc một khoản đầu tư bất động sản. Khi được sắp xếp đầy đủ, các lớp này thường được gọi là cơ cấu vốn. Vị trí đầu tư của quý vị trong cơ cấu vốn xác định mức độ ưu tiên của khoản thanh toán và lượt nhận thanh toán, tính rủi ro/sinh lợi tương ứng của khoản đầu tư – từ các lớp có rủi ro thấp hơn mang lại lợi nhuận khiêm tốn hơn cho đến các lớp có rủi ro cao hơn mang lại nhiều lợi nhuận hơn.

Hai lớp chính của cơ cấu vốn là nợ và vốn chủ sở hữu (vốn cổ phần). Cả nợ và vốn cổ phần đều được chia ra các loại nhỏ hơn, bao gồm các loại nợ và vốn cổ phần khác nhau để đầu tư. Một cơ cấu vốn bốn lớp phổ biến bao gồm:

1)Nợ cấp cao; 2) Nợ lửng; 3) Vốn cổ phần ưu đãi; và 4) Vốn cổ phần phổ thông.

1) Nợ cấp cao thường đề cập vay có tài sản thế chấp hoặc vay khác. Những ben cho vay nợ cấp cao được nhận thanh toán trước khi bất kỳ nhà đầu tư nào khác được hoàn vốn từ khoản đầu tư của họ.

2) Sau khi thanh toán chi phí hoạt động và các khoản nợ cấp cao, lượng tiền dư còn lại được sử dụng để trả khoản nợ lửng. Đây là khoản nợ được bảo đảm cho nhà đầu tư bằng quyền thế chấp tài sản.

3) Vốn cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán sau nợ trong cơ cấu vốn. Với vốn cổ phần ưu đãi, các nhà đầu tư nhận được một khoản sinh lời cố định cùng với được tham gia vào lợi nhuận một cách hạn chế. Các nhà đầu tư cổ phần ưu đãi được hoàn trả số tiền đầu tư ban đầu của họ vào một ngày ấn định (ngày đáo hạn) hoặc khi tài sản được bán (xem giải thích chi tiết hơn bên dưới).

4) Các nhà đầu tư vào vốn cổ phần phổ thông được thanh toán dưới hình thức lợi tức ưu tiên trên khoản đầu tư của họ sau khi tất cả các lớp khác của cấu trúc vốn đã được thanh toán. Họ cũng có thể tham gia vào việc nhận phân phối dòng tiền bất động sản.

Nhìn sâu hơn vào Vốn cổ phần Ưu đãi

Vốn cổ phần ưu đãi là một hình thức đầu tư vào bất động sản mà không phải chịu trách nhiệm tới quyền sở hữu trực tiếp.

Một khoản đầu tư vốn cổ phần ưu đãi là khoản đầu tư cổ phần cao cấp nhất. Các nhà đầu tư được hoàn vốn sớm hơn so với cổ đông phổ thông và ít chịu rủi ro hơn nếu hoạt động giao dịch bất động sản kém hiệu quả. Mặt khác, một khoản đầu tư vốn cổ phần ưu đãi có hạn chế về tiềm năng tăng giá trị nếu dự án có hiệu quả tốt. Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục nhận được một tỷ lệ sinh lời cố định đã thỏa thuận trên vốn của họ mà không có phần tăng lợi nhuận.

Vốn cổ phần ưu đãi và nợ lửng có cấu trúc tương tự nhau. Đầu năm nay, chúng tôi đã có một bài so sánh các hình thức đầu tư này: https://canamcapital.com/mezzanine-debt-vs-preferred-equity/

Trong giai đoạn thị trường không chắc chắn, thiếu ổn định, các khoản đầu tư cổ phần ưu đãi có xu hướng hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Hình thức này mang tới sự ổn định cho khoản đầu tư, an toàn hơn với tỷ lệ hoàn vốn cố định. Đồng thời có xu hướng sinh lời cao hơn so với các khoản đầu tư bất động sản theo hình thức nợ cao cấp và ít khả năng bị giảm giá trị hơn so với vốn cổ phần phổ thông.

Tương tự như bất kỳ một cơ hội đầu tư nào, điều quan trọng là cần tiến hành thẩm định cẩn thận và làm việc với một tư vấn đáng tin cậy để chắc chắn rằng lợi tức nhận được phù hợp với rủi ro mà quý vị đang chấp nhận với phần vốn của mình. Cũng nên đảm bảo rằng khoản đầu tư đó phù hợp với mức chấp nhận rủi ro cũng như mục tiêu đầu tư của quý vị.

Giới thiệu về CanAm Capital Partners

CanAm Capital Partners, LLC (“CACP”) là một công ty đầu tư, nhà quản lý và tư vấn vốn cổ phần tư nhân có trụ sở tại New York với trọng tâm chính là đầu tư vốn vào bất động sản. CACP là một chi nhánh của CanAm Enterprises, công ty cho vay vốn EB-5 lớn nhất tại Mỹ. CACP và các chi nhánh đã tham gia với tư cách là bên quản lý chính hoặc bên cho vay trong các giao dịch với tổng giá trị hơn 3 tỷ USD tại nhiều dự án trên khắp nước Mỹ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.canamcapital.com/cacp.

Tài liệu này không cấu thành một lời đề nghị bán bất kỳ chứng khoán nào và không nên dựa vào đó để đưa ra quyết định đầu tư.

Về CanAm Enterprises

Với 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm nguồn cung ứng, thực hiện thẩm định và thúc đẩy đầu tư liên quan đến nhập cư vào Hoa Kỳ cũng như Canada, CanAm đã gặt hái được rất nhiều thành công và được biết đến là tổ chức có uy tín và đáng tin cậy. CanAm đã tài trợ cho hơn 60 dự án đồng thời huy động được nguồn vốn EB-5 với số tiền hơn 3 tỷ USD. Cho đến nay, các công ty hợp danh do CanAm tài trợ đã được hoàn vốn trên 2,15 tỷ USD từ nguồn vốn EB-5 của hơn 4,300 gia đình nhà đầu tư. CanAm điều hành độc quyền bảy trung tâm vùng do USCIS chỉ định tại Thành phố Philadelphia, Khối thịnh vượng chung Pennsylvania, các vùng đô thị New York và New Jersey cũng như các tiểu bang California, Hawaii, Florida và Texas. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.canamenterprises.com.

Connect With Us About Your EB-5 Visa

CanAm Enterprises will guide you through every step of the process with a proven track record of success.

CONTACT US