Month: September 2019

CanAm Enterprises hoàn trả hơn 1,3 tỷ USD vốn EB-5

Đơn vị điều hành trung tâm vùng – CanAm Enterprises đã hoàn trả vốn dự án EB-5 thứ 39. CanAm Enterprises (CanAm) cho biết dự án EB-5 thứ 39 của công ty đã hoàn trả vốn đầy đủ và đúng hạn; đưa tổng số vốn hoàn trả các dự án EB-5 của CanAm lên tới hơn […]

By CanAm

·

September 30, 2019

CanAm Enterprises Has Repaid Its 40th EB-5 Investment Project

The leading EB-5 regional center operator, CanAm Enterprises, has repaid yet another EB-5 investment in full. The total amount of repaid EB-5 capital exceeds $1.3 billion to date. CanAm Enterprises (“CanAm”) is pleased to announce that its 40th EB-5 project – the Molina Healthcare Project – has repaid in full and early. EB-5 investors in the […]

By CanAm

·

Chuyên gia CamAm: ‘Nên thẩm định kỹ khi tái đầu tư EB-5’

Theo ông Bart Suchomski nhà đầu tư cần thận trọng khi đứng trước các lựa chọn tái triển khai vốn EB-5. Ông Bart Suchomski – Phó chủ tịch phụ trách các hoạt động ở nước ngoài của CanAm tại Đông Nam Á, chịu trách nhiệm giới thiệu các cơ hội đầu tư mới của CanAm […]

By CanAm

·

September 27, 2019

CanAm Enterprises Reaches Another Important Milestone: Over $1.3 Billion in EB-5 Capital Repaid

The leading regional center operator, CanAm Enterprises, has received its 39th EB-5 project repayment. The total amount of repaid EB-5 capital exceeds $1.3 billion to date. CanAm Enterprises (“CanAm”) is delighted to announce that its 39th EB-5 project has repaid in full and on time. The latest repayment brings the total amount of repaid capital by CanAm’s […]

By CanAm

·

September 18, 2019

CanAm triển khai quỹ tái đầu tư EB-5

Nhà đầu tư chọn trái phiếu đô thị để phát triển cơ sở hạ tầng với thời gian tái sử dụng vốn trong 2 năm. Đơn vị điều hành trung tâm vùng, CanAm Enterprises cho biết đã triển khai thành công chính sách tái sử dụng vốn đầu tư EB-5 trong quý hai 2019. Các […]

By CanAm

·

September 12, 2019

CanAm minh bạch hồ sơ EB-5 qua kiểm toán

Công ty kế toán toàn cầu PKF O’Connor Davies xác nhận CanAm Enterprises (CanAm) đã hoàn trả vốn tổng cộng hơn một tỷ USD cho các nhà đầu tư. PKF cho biết tính đến 31/12/2018, CanAm có tỷ lệ thành công cao trong phê duyệt các bộ đơn quan trọng để có thị thực Mỹ. […]

By CanAm

·

September 6, 2019

Utilizing Redeployed EB-5 Capital For Real Estate Development

Created by Congress in 1990 to stimulate the U.S. economy through job creation and capital investment by foreign investors, the EB-5 Immigrant Investor Program (EB-5) has gained popularity among foreign investors and U.S. real estate developers over the past decade. With visa backlog and retrogression issues, redeployment of EB-5 capital has certainly become one of […]

By CanAm

·

September 5, 2019