Month: December 2022

As Big Tech Layoffs Imperil Visas for Foreign Workers, CanAm Puts Spotlight on EB-5 Option

By Peter Calabrese Displaced immigrant workers may take fresh look at EB-5 visa program Recent reports of significant layoffs at big tech companies may mean that many immigrants whose visas are conditioned upon their continued employment in the U.S. might find that the time has come to explore other visa options that offer more stability, […]

By CanAm

·

December 25, 2022

CanAm fecha financiamento EB-5 de US$ 28 milhões para o Terminal da Jefferson Energy em Beaumont, Texas

O projeto do Terminal II da Jefferson Energy marca o segundo empréstimo fechado sob os novos regulamentos do EB‑5 e a quarta parceria com afiliadas do Fortress Investment Group Nova York, NY, EUA – A CanAm Enterprises (“CanAm”) tem o prazer de anunciar o fechamento de seu empréstimo de US$ 28 milhões do programa EB‑5 para a Fase II do Terminal da Jefferson Energy, […]

By CanAm

·

December 21, 2022

CanAm cierra una financiación EB-5 de 28 millones de USD para Jefferson Energy Terminal en Beaumont, Texas

El proyecto Jefferson Energy Terminal II marca el cierre del segundo préstamo en virtud de las nuevas regulaciones EB-5 y la cuarta asociación con filiales de Fortress Investment Group Nueva York – CanAm Enterprises (“CanAm”) se complace en anunciar el cierre de su préstamo EB-5 por 28 millones de USD para la Fase II de Jefferson […]

By CanAm

·

CanAm Closes $28 million EB-5 financing for Jefferson Energy Terminal in Beaumont, TX

Jefferson Energy Terminal II project marks the second loan closed under the new EB-5 regulations and the fourth partnership with affiliates of Fortress Investment Group New York, NY – CanAm Enterprises (“CanAm”) is pleased to announce the closing of its $28 million EB-5 loan for Phase II of the Jefferson Energy Terminal – which will […]

By CanAm

·

CanAm giải ngân khoản vay EB-5 đầu tiên theo luật cải cách

CanAm Enterprises vừa thông báo giải ngân khoản vay trị giá 18,4 triệu USD cho dự án Rhoads Industries tại Xưởng đóng tàu hải quân Philadelphia. “Dự án giúp hoàn thành các hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ và các hợp đồng công nghiệp nặng khác. Khoản vay này sẽ được sử dụng để […]

By CanAm

·

December 9, 2022

CanAm thông báo về việc hoàn trả khoản vay EB-5 lần thứ 48

Các nhà đầu tư dự án Axalta đã được hoàn trả đầy đủ và đúng hạn số tiền 26,5 triệu USD New York, NY — CanAm Enterprises (“CanAm”), một công ty dịch vụ tài chính giúp khách hàng đạt được mục tiêu đầu tư và định cư trong hơn 35 năm, trân trọng thông báo […]

By CanAm

·