fbpx

Category: Uncategorized @vi

News_VN Uncategorized @vi

Kinh nghiệm tránh tồn đọng hồ sơ EB-5 cho nhà đầu tư Việt

Công ty CanAm Enterprises cho rằng, nhà đầu tư nên nộp đơn thỉnh nguyện EB-5 sớm để tránh tình trạng tồn đọng hồ sơ nhiều hơn và kéo dài thời…
News_VN Uncategorized @vi

Giới đầu tư chọn chương trình EB-5 thay vì thị thực việc làm

Do chương trình thị thực việc làm H-1B bị hạn chế, nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang EB-5 nhằm tìm kiếm thẻ xanh định cư Mỹ.Từ khi được giới…
News_VN Uncategorized @vi

CanAm Enterprises gọi vốn EB-5 giai đoạn hai cho dự án bất động sản Mỹ

Số tiền huy động giai đoạn hai của dự án One Willoughby Square được dùng để xây dựng và sửa thêm theo ý khách thuê.Công ty đầu tư CanAm Enterprises…