Chiếu khán thụt lùi EB-5 tại Việt Nam: Bài học nhà đầu tư Việt Nam học được từ Trung Quốc

Tác giả Walter S. Gindin

Chiếu khán thụt lùi, tồn đọng, vượt giới hạn. Đây là những từ ngữ không được chào đón bởi bất kỳ người nước ngoài nào muốn nhập cư vào Hoa Kỳ. Những khái niệm này thường được sử dụng thay thế cho nhau và dùng để mô tả các tình huống mà số lượng người nộp đơn xin thị thực cho một hạng mục hoặc quốc gia nhất định hơn cao hơn giới hạn thị thực được cấp. Hạng mục thị thực ưu tiên thứ năm trên cơ sở việc làm (EB-5) – cũng như một số loại thị thực khác, căn cứ vào gia đình và việc làm – cũng đã phải đối mặt với chiếu khán thụt lùi. Vào tháng 5 năm 2015, Bộ An ninh Nội địa (DHS) lần đầu tiên trong lịch sử đã áp dụng hàng chờ thị thực EB-5 cho các nhà đầu tư sinh ra ở Trung Quốc đại lục, và gần đây nhất, Việt Nam cũng đã trở thành quốc gia thứ hai chịu cảnh hàng chờ EB-5 này. Đối với công dân Việt Nam muốn theo đuổi thị thực EB-5, thời điểm để đầu tư là ngay bây giờ, bởi vì tình huống ở Trung Quốc đã chứng minh rằng tồn đọng thị thực EB-5 có thể tiến triển rất nhanh.

Tại sao thị thực EB-5 tồn đọng?

Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch quy định giới hạn số lượng thị thực EB-5 có thể được cấp hàng năm là 10.000. Điều đáng chú ý là con số này bao gồm cả nhà đầu tư chính và vợ / chồng cũng như con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Như vậy, nếu mỗi đơn thỉnh nguyện EB-5 bao gồm ba thành viên gia đình thì toàn bộ 10.000 thị thực EB-5 sẽ được sử dụng hết chỉ bởi 3.300 đơn thỉnh nguyện EB-5 mỗi năm.

Ngoài giới hạn chung hàng năm là 10.000 thị thực EB-5, còn có giới hạn cho mỗi quốc gia là 7%, hoặc 700 thị thực EB-5. Khi có dấu hiệu chạm đến giới hạn 10.000 thị thực EB-5 trong một năm tài chính nhất định, đồng thời một quốc gia sẽ sử dụng hết 700 lần cấp thị thực EB-5 cá nhân của mình thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (DOS) sẽ đặt ra một ngày ngừng cấp thị thực EB-5 cho người nhập cư từ quốc gia đó. Những người nhập cư mà đơn thỉnh nguyện EB-5 đã được nộp trước ngày giới hạn đó (và được phê duyệt) có thể ​​sẽ nhận được thị thực EB-5 từ việc phân bổ hạn mức của năm tài chính đó. Ngược lại, những người nhập cư nộp đơn thỉnh nguyện EB-5 sau ngày giới hạn sẽ phải đợi đến khi ngày ưu tiên (tức là ngày nộp đơn thỉnh nguyện EB-5 của họ) trở thành ngày hiện hành của việc cấp thị thực EB-5. Ngày giới hạn của các hạng mục nhập cư ưu tiên và danh sách các quốc gia có tính phí được công bố trong Bản tin Thị thực do DOS phát hành hàng tháng.

Trong lịch sử, phần lớn áp đảo trong số 10.000 thị thực EB-5 hàng năm (có vẻ là hơn 90%) được cấp cho người nhập cư đến từ Trung Quốc đại lục, bất kể giới hạn 7% cho mỗi quốc gia. Điều này có thể xảy ra bởi vì nhu cầu toàn cầu đối với thị thực EB-5 ngoài Trung Quốc là tương đối nhỏ, do đó, bất kỳ thị thực nào “còn lại” hoặc “chưa được sử dụng” từ các quốc gia khác sẽ được phân bổ cho người nhập cư Trung Quốc. Khi mức độ phổ biến của Chương trình EB-5 tăng vọt ở Trung Quốc trong năm năm qua và tăng đáng kể ở các quốc gia khác như Việt Nam, Hàn Quốc và Ấn Độ, nhu cầu thị thực EB-5 trên toàn cầu đã vượt quá giới hạn 10.000 mỗi năm, dẫn đến việc áp đặt hạn mức 7% cho Trung Quốc đại lục từ tháng 5 năm 2015.

Chiếu khán thụt lùi đã xảy ra tại Việt Nam

Vào tháng 5 năm 2018, Việt Nam chính thức bị chiếu khán thụt lùi EB-5 khi DOS áp đặt ngày ưu tiên thị thực EB-5 cho Việt Nam tương tự như Trung Quốc. Tại sao trường hợp này lại xảy ra? Thị thực EB-5 được phân bổ trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước, do đó, bất kỳ thị thực nào “chưa được sử dụng” ở các quốc gia khác sẽ được phân bổ hoàn toàn cho Trung Quốc trong phần còn lại của năm tài chính hiện tại, không còn thị thực chừa lại cho các nhà đầu tư Việt Nam. Do đó, ngày ưu tiên EB-5 đối với Trung Quốc và Việt Nam sẽ giữ nguyên trong vài tháng tới – nói cách khác, cho dù tình hình ở Trung Quốc diễn biến như thế nào, Việt Nam cũng sẽ diễn biến theo như vậy. Tuy nhiên, vào đầu mỗi năm tài chính mới, sẽ có 10.000 thị thực EB-5 mới được phát hành và lại có một hạn mức là 700 thị thực EB-5 mới sẽ được phân bổ cho Trung Quốc và Việt Nam. Vào thời điểm đó chúng ta có thể dự kiến ​​ngày ưu tiên thị thực EB-5 của Trung Quốc và Việt Nam sẽ có sự khác biệt, cho đến khi Việt Nam sử dụng hết số lượng 700 thị thực EB-5 cho năm tài chính đó, và đến lúc này ngày ưu tiên của hai nước sẽ lại giống trong phần còn lại của năm tài chính.

permanent residency united states

Từ Trung Quốc đến Việt Nam: Bài học kinh nghiệm

Khi DOS áp dụng ngày giới hạn thị thực EB-5 cho Trung Quốc lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2015, Bản tin Thị thực hiện hành vào thời điểm đó đã nói rằng thời gian chờ đợi dự kiến ​​là khoảng 2 năm. Một số nhà đầu tư tiềm năng ban đầu nghĩ rằng hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào ngày 1 tháng 10 khi thị thực EB-5 mới được cấp, nhưng thực tế, trong vài tháng sau đó và cho đến năm 2016, đã có một sự gia tăng lớn chưa từng thấy về lượng hồ sơ EB-5 được nộp bởi các công dân Trung Quốc phần lớn cảm thấy không chắc chắn về việc tiếp tục Chương trình EB-5. Như vậy, chỉ một chút do dự ban đầu để chờ đợi vài tháng mới nộp đơn thỉnh nguyện EB-5 đã đồng nghĩa với việc hàng ngàn đơn thỉnh nguyện EB-5 của Trung Quốc đã được nộp sau thời điểm bùng nổ đó và đến hiện tại, ước tính thời gian chờ sẽ là 10 năm hoặc lâu hơn.

Cho dù số lượng người Việt Nam quan tâm đến Chương trình EB-5 tăng mạnh trong những năm gần đây, số lượng hồ sơ thỉnh nguyện EB-5 của Việt Nam hiển nhiên không đạt đến mức độ như Trung Quốc. Hơn nữa, chúng ta cũng chưa thấy ở Việt Nam có tình trạng nộp hồ sơ thỉnh nguyện EB-5 ồ ạt trong một khoảng thời gian rất ngắn và góp phần vào việc tạo ra tồn đọng thị thực EB-5 đáng kể như Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng ngày càng có nhiều công dân Việt Nam nộp đơn thỉnh nguyện EB-5, 700 thị thực EB-5 mới được cấp trong mỗi năm tài chính sẽ ngày càng nhỏ dần so với nhu cầu của Việt Nam, điều này sẽ dẫn đến tình trạng tồn đọng ngày càng lớn. Vào tháng 5 năm 2019, DOS ước tính rằng công dân Việt Nam bắt đầu quá trình nhập cư EB-5 ngày hôm nay sẽ phải chờ khoảng 7.6 năm để có được thị thực EB-5. Đáng chú ý là con số ước tính này đã bao gồm thời gian chờ khoảng 2 năm để nhận được phê duyệt cho Đơn thỉnh nguyện I-526 và về cơ bản thì đây là một nửa thời gian chờ đợi của các công dân Trung Quốc trong tình trạng tương tự. Vì vậy, công dân Việt Nam cần lưu ý kinh nghiệm của Trung Quốc và đầu tư ngay bây giờ và nộp đơn thỉnh nguyện EB-5 càng sớm càng tốt để chốt ngày ưu tiên của mình càng sớm càng tốt. Nói tóm lại, quyết định chờ thêm vài tháng mới nộp hồ sơ có thể trì hoãn khả năng được cấp thị thực thêm nhiều năm do nhu cầu bị dồn nén tại USCIS và khiến thời gian chờ đợi kéo dài đáng kể.

american-flags-eb5-guide

Một lý do quan trọng khác để một công dân Việt Nam nên nộp đơn thỉnh nguyện EB-5 càng sớm càng tốt là tình trạng chiếu khán thụt lùi ngày càng tồi tệ và có thể khiến con của họ bị quá tuổi. Đối với mục đích nhập cư, độ tuổi của con sẽ được “đóng băng” trong thời gian USCIS xem xét đơn thỉnh nguyện, tuy nhiên, ngay khi đơn thỉnh nguyện được duyệt thì tuổi sẽ không còn được đóng băng nữa. Do đó, nếu tại thời điểm đơn EB-5 được phê duyệt mà thị thực EB-5 không có sẵn ngay lập tức do chiếu khán thụt lùi thì tuổi của đứa trẻ bắt đầu tăng thêm nhiều năm. Nếu tuổi của đứa trẻ tại thời điểm thị thực EB-5 được cấp trừ đi thời gian xử lý đơn thỉnh nguyện của USCIS lớn hơn 21 thì đứa trẻ sẽ bị “quá tuổi” và sẽ không thể nhập cư dưới dạng đi kèm theo đơn xin thị thực của cha mẹ nữa. Điều này đã trở thành một vấn đề đối với các nhà đầu tư ở Trung Quốc, bởi vì với bối cảnh tồn đọng ước tính là hơn 10 năm thì họ phải đối mặt với khả năng thực sự là những đứa con của họ sẽ quá tuổi trước khi thị thực EB-5 được cấp. Theo đó, các nhà đầu tư Việt Nam muốn nhập cư vào Mỹ vì lợi ích của con cái nên nộp đơn EB-5 càng sớm càng tốt trước khi tình trạng tồn đọng của Việt Nam đủ lớn và khiến con cái họ bị quá tuổi trong khi chờ đợi thị thực EB-5 được cấp.

Khi những hạn chế đối với các lựa chọn nhập cư khác nhau ngày càng tăng, thị thực EB-5 vẫn là một lựa chọn khả thi cho nhiều công dân nước ngoài và gia đình của họ được sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Theo đó, công dân Việt Nam muốn có được thường trú hợp pháp thông qua Chương trình EB-5 nên tìm cách thực hiện ngay bây giờ, trước khi tình trạng tồn đọng EB-5 của Việt Nam tiến triển tệ hơn.

Về CanAm Enterprises

Với 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm nguồn cung ứng, thực hiện thẩm định và thúc đẩy đầu tư liên quan đến nhập cư vào Hoa Kỳ cũng như Canada, CanAm đã gặt hái được rất nhiều thành công và được biết đến là tổ chức có uy tín và đáng tin cậy. CanAm đã tài trợ cho hơn 60 dự án đồng thời huy động được nguồn vốn EB-5 với số tiền hơn 3 tỷ USD. Cho đến nay, các công ty hợp danh do CanAm tài trợ đã được hoàn vốn trên 2,15 tỷ USD từ nguồn vốn EB-5 của hơn 4,300 gia đình nhà đầu tư. CanAm điều hành độc quyền bảy trung tâm vùng do USCIS chỉ định tại Thành phố Philadelphia, Khối thịnh vượng chung Pennsylvania, các vùng đô thị New York và New Jersey cũng như các tiểu bang California, Hawaii, Florida và Texas. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.canamenterprises.com.

Connect With Us About Your EB-5 Visa

CanAm Enterprises will guide you through every step of the process with a proven track record of success.

CONTACT US